قصه گویی روشی موثر در آموزش مهارت های زندگی

قصه گویی روشی موثر در آموزش مهارت های زندگی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در برنامه قصه گویی برای کودکان از برنامه های جنبی نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد گفت: قصه گویی به کودکان مفاهیم انسانی، اخلاقی و مهارت های زندگی را با روش هایی جذاب...

ادامه مطلب ...