یازدهمین شماره از ماهنامه علمی و تخصصی «تیاتر» به چاپ رسید.

یازدهمین شماره از ماهنامه علمی و تخصصی «تیاتر» به چاپ رسید.

پایگاه خبری یزد باما :یازدهمین شماره از ماهنامه علمی و تخصصی« تیاتر» شامل مقالات، یادداشتها، گزارش ها و مطالبی متنوع از عاطفه حسینی، مهران مدیری، محمود استاد محمد، جمشید مشایخی و ... منتشر شده است . پایگاه خبری یزد باما...

ادامه مطلب ...