Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به نقل از سایت انجمن نمایش استان یزد ؛هادی دهقان نخستین تجربه ی جدی خود در زمینه ی کارگردانی نمایش را سال 91 با روی صحنه بردن نمایش “بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی” پشت سرگذاشت. تجربه های اخیر، رقص کاغذ پاره ها و خاموشی دریا، و نیز نمایش خیابانی “جاده لغزنده می شود” دیگر نمایش هایی هستند که “دهقان” کارگردانی آن ها را انجام داده است.

ایفای چند نقش کوتاه به همراه دستیاری کارگردان چند نمایش، از دیگر تجربه ها و فعالیت های هادی دهقان در زمینه ی نمایش بشمار می روند.

آنچه در پی می خوانید، دستاورد این پرسش و پاسخ تلگرامی هست!

 1- ارزیابی شما از وضعیت کنونی تئاتر یزد، در مقایسه با چند سال پیش چیست؟(کمی و کیفی)

نمایش های یکی دو سال گذشته نسبت به سال های 89 تا 91، از نظر کیفیت اندکی پایین تر آمده، بویژه نسبت به سال های پایانی دهه ی 70 و اوایل دهه ی 80 که بعنوان دوره ی “خانه نمایش” شناخته می شوند؛ در دوره ی فعالیت خانه نمایش به دلیل سامان دهی و سازمان دهی مناسب، نمایش های بهتری روی صحنه می آمد.

به نظر من نوعی “باری به هر جهتی” در کارها حس می شود، نمایش هایی که شاید اندیشه ای پشت آن ها نباشد!

در این چند سال گذشته ما بیشتر به آراستن چهره نمایش ها یمان پرداخته ایم، در حالی که ممکن است آثارمان از درون دچار نقص های بسیاری باشد؛ البته این ایراد به کارهای خود من هم وارد است!

در چند سال اخیر انجمن نمایش وجود نداشت، در حالی که بود! یعنی انجمن قدرت اجرایی و تاثیرگذاری  مناسب را به دلایل گوناگون نداشت!

من گمان کنم انتخاب درست اعضای شورا، می تواند ستون محکمی برای تاتر هر شهرستان باشد، اعضایی شورایی که از یک سو براستی دل سوز تئاتر باشند، نیاز بچه های تئاتر را درک کنند و از سوی دیگر دارای اندیشه های جدید و نیز و توان اجرایی بالا داشته باشند تا بتوانند برنامه های خود را به پیش ببرند.

برای انتخاب اعضای شورای انجمن نمایش، نیازی نیست همه ی اعضا ازبین هرمندان تئاتر باشند!

مدیران فرهنگی ارگان ها افرادی با توان مالی بالا یا کسانی که بتوانند برای انجمن جذب بودجه کنند نیز می توانند عضو شورای انجمن باشند یا دست کم به نشست های انجمن دعوت شوند.

برگزاری همایشی با نام “هفته تاتر کوتاه” برای دوستانی که می خواهند نخستین تجربه های صحنه ای خود را پشت سر بگذارند بعنوان گام و پله نخست، می تواند کارساز باشد البته پس از سپری کردن یک دورهی آموزشی کوتاه!

 2- در ماه های پایانی سال 94 شاهد اجرای نمایش های گوناگون در سالن های نمایش یزد و برخی شهرستان ها بودیم، دلیل این رویداد را چه می دانید؟

 یکی از دلایلش می تواند پافشاری انجمن نمایش بر قانون اجرای عموم نمایش ها باشد. قانونی که کم کم بعنوان پیش شرط برای شرکت در جشنواره های کشوری و استانی از طرف کارگردان ها و گروه ها جدی گرفته می شود.

  • 3- پیشنهاد شما برای استمرار این جریان و پویایی بهتر و بیشتر تئاتر یزد چیست؟

پشتیبانی اداره فرهنگ و ارشاد و نیز انجمن نمایش از تولید تاتر، البته به شرط آن که این پشتیبانی محدود به زمان جشنواره نشود.

به نظرمن انجمن نمایش باید بودجه و تنخواهی که قرار است به نمایش های راه یافته به جشنواره بدهد، را مدیریت کند؛

یعنی همه ی تنخواه را به گروه ها ندهد بلکه نیمی از آن را نگه دارد برای پس از جشنواره و هنگام اجرای عمومی آن گروه نمایشی. در این صورت از شتابزدگی گروه ها برای اجرای عمومی کم می شود و هم این که انجمن می تواد با توجه به تعداد گروه هایی که اجرای عمومشان به پس از جشنواره می افتد، دست کم یک برنامه و جدول 6 ماهه برای سالن های نمایش خود تنظیم کند.

در این راستا اگر هم گروه یا گروه هایی به هر دلیل اجرای عمومی خود را انجام ندادند، بقیه تنخواهشان نزد حساب انجمن می ماند و انجمن می تواند همان بودجه را به گروه های دیگری که کار تازه تولید می کنند، کمک کند.

 4- ارزیابی و دیدگاه شما درباره ی جریان هایی که به تازگی هنرمندان تئاتر و تئاترهای روی صحنه را نشانه گرفته و برای آن ها جوسازی می کند، چیست؟

 طبیعی هست که چنین اتفاقایت برای هیچ کس و هیچ هنرمند و هیچ صنفی خوشایند نیست.

بالاخره همه ما در این کشور زندگی و از قانون های مصوب کشور نیز پیروی می کنیم. همه ی کارهای هنری که تولید و عرضه می شود مراحل قانونی خود را پشت سرگذاشته اند و مجوز گرفته اند. بنابراین اگر گروهی بخواهند خود را بالاتر از قانون بدانند، نمود زیبایی بین مردم ما ندارد؛ بویژه آن که می دانیم کسانی در بیرون از کشور، اتفاقات کشور ما زیرنظر گرفته اند!

 5-  جشنواره بیست و پنجم تئاتر استان برگزار بشود یا نشود؟! چرا؟

 جشنواره باید برگزار شود؛ جشنواره اگر درست برگزار شود و اگر ما بعنوان هنرمند با آن برخورد منطقی داشته باشیم خوب است! به نظر من جشنواره می تواند به رشد تاتر کمک کند و حتی با همان شیوه ای که گفتم می تواند تضمین کننده ی اجراهای عموم باشد.

 6- شما در جشنواره امسال شرکت می کنید؟ چرا؟

 بله دوست دارم در جشنواره شرکت کنم  اگر هم کار نداشته باشم، بودن در فضای جشنواره را دوست دارم.

به همان دلایلی که در بالا گفتم!