Print Friendly, PDF & Email

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به تعامل با دستگاههای مختلف گفت: طرح « پایتخت کتاب یران»، گامی موثر در جهت استمرار طرح های کتاب و کتابخوانی در استان یزد است.

پایگاه خبری یزدباما ، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی استان یزد ،سید خلف حوتی نژاد در نشست پایتخت کتاب ایران با مدیر امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه یزد گفت: خلا امروز ما در جامعه، حلقه مفقوده بین فرهنگ و آموزش عالی است به نحوی که سندهای تنظیم شده ما کمتر به بحث آموزش عالی توجه دارند و در مقابل نیز دانشگاه ها کمتر به مباحث فرهنگی جامعه توجه دارند.
وی افزود: طرح پایتخت کتاب ایران به مدت ۴ سال است که در سطح کشور برگزار می شود و استان یزد نیز در این دوره حضور فعال داشته است به نحوی که در مراحل نهایی نیز حضور پیدا کرده است اما امیدواریم امسال با برنامه ریزی ها بتواند عنوان « پایتخت کتاب ایران» را به خود اختصاص دهد.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: سال گذشته استان یزد به عنوان « شهر خلاق» کتابخوانی معرفی شد اما هدف ما در استمرار این حضور، فرهنگ سازی در زمینه ترویج کتابخوانی است.
حوتی نژاد ادامه داد: امسال نیز سعی داریم با حضور فعال در دانشگاه ها به گونه ای مراکز اموزش عالی را در این طرح فرهنگی دخیل کرده و از ظرفیت های انها در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: دانشگاه های می توانند با تقویت و ترویج و ایجاد فرهنگ نوین در زمینه کتابخوانی گام های اساسی بردارند و لازمه آن نیز توجه به مراکز آموزش عالی و حضور نخبگان است.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: ما می توانیم مشکلات و آسیب های اجتماعی را در شوراهای دانشگاهی مورد بررسی قرار دهیم و از این شورا به عنوان ارکان اصلی پایتخت کتاب نیز استفاده کنیم.