Print Friendly, PDF & Email

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به ضرورت گره خوردن مباحث اجتماعی با فرهنگ ، هنر و سلایق نسل جوان ؛‌خاطرنشان کرد:زبان هنر شیوه ای موثر در گفتمان سازی مسائل اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری یزد باما ، به نقل از روابط عمومی استانداری یزد،در نشست هم اندیشی و دیدار مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با معاون هنری و سینمایی ،رئیس اداره سینمایی، سرپرست اداره هنری و مسئول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ،زمینه های بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و هنری استان با رویکردهای اجتماعی و مردمی مورد تبال نظر و برنامه ریزی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این جلسه بیان کرد:ارتباط هنر با اجتماع،ارتباطی برد برد است و باید تلاش کنیم مباحث اجتماعی را به موضوعات فرهنگی و هنری گره بزنیم.

« فخرالسادات خامسی» افزود: ضروریست بین سوگیری های رسمی و افکار عمومی نسبت به برنامه های مختلف هنری همگرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم به نتایج و موفقیت های خوبی دست پیدا کنیم.

خامسی گفت:بیشتر مسائل اجتماعی راه حلی انسانی دارند و باید آن ها را در دل هنر جستجو کرد تا بتوان شیوه های مناسب ارتباط با نسل جوان را پیدا کرد و با به کارگیری روش های نو و منطقی در مسیر بهبود شرایط تلاش کرد.

وی با بیان اینکه گفتمان سازی مسائل اجتماعی با زبان هنر امکان پذیر است،یادآور شد:سازمان های مردم نهاد،تشکل ها و انجمن های هنری نقش چشمگیری در مردمی کردن هنر دارند که در اجرای طرح و برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در پایان ضمن استقبال از همکاری این دفتر با برنامه های فرهنگی و هنری و تاکید بر حمایت از فعالیت هنرمندان رشته های مختلف به ویژه بانوان،اظهار داشت:با نگاه توانمندسازی محله ای مردم، شیوه ما در برنامه ریزی و سیاست گذاری برنامه های هنری تجمیع توانمندی های بین بخشی و انجام برنامه های اثرگذار مشترک می باشد.

در این جلسه « محمود دهقان» معاون  هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز با ارائه گزارشی از توانمندی ها و ظرفیت های هنری مختلف استان بیان کرد:اولویت اول برنامه های ما باید بر معنادارساختن رابطه هنر و مردم باشد تا بر مبنای این پیوند ،افزایش سطح سواد هنری،سینمایی و دانش اجتماعی را در جامعه شاهد باشیم.

گفتنی است در این جلسه دغدغه های مربوط به تقویت نقش آفرینی هنرمندان،ساماندهی فعالیت های هنری بدون مجوز،توسعه فرآیندهای آموزشی و اشتغال هنرمندان مورد هم اندیشی قرار گرفت.