Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ستار وزیری  پرفورمنسی با نام «دایره رازها» را آماده کرده که با هدف هم دردی با بازماندگان انسان های کشته شده در جنایت های سال های اخیر، به مرحله ی اجرا و بازدید عموم رسانده است.

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش سایت انجمن نمایش استان یزد ؛ پرفورمنس “دایره رازها” در راستای بیدارکردن وجدان های آگاه و زشت نشان دادن کشتار انسان های بی گناه هر شب از ساعت 18 تا 21 در محل گنجینه ی فرهنگ و هنر اجرا می شود.

“ستار وزیری” در آغاز یادداشتی که برای سایت انجمن نمایش فرستاده، چنین نوشته است:

در نزدیکی ما، بیگانگان آشنایی هستند که به عنوان انسان و اشرف مخلوقات به نام دین، بدون شرم و منطق، کوچک و بزرگ ما را سر می برند، تکه تکه می کنند و می کشند، در حالی که ما به کهشکان صعود می کنیم تا خانه ای جدید بیابیم برای نجات بشریت.

این هنرمندان جوان یزدی در بخش دیگر این یادداشت آورده است که:

براستی که این جنایات را نمی توان نادیده گرفت و به آسانی فرامو ش کرد.

حالا “دایره رازها” با در اختیار گذاشتن “گل رُس” که سرشت انسانی دارد، از مخاطبانش می خواهد تا سردیس های کوچکی را با نام حک شده ی خودشان به یادگار از خویشتن و انسان های بی گناه و آزاده ای که سر از تنشان جدا شده، بسازند تا لحظه ای با آنها و بازماندگان آن ها هم درد شوند و هم چنین تلنگری باشد بر این جنایت ضد بشری.

گفتنی است، اجرای این کار از شنبه 24 مهر 95 آغاز شده و روز یک شنبه 20 آبان هم زمان با اربعین حسینی به پایان خواهد رسید.