Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ؛ در سومین نشست اتاق فکر یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه، مستند و داستانی رضوی که با حضور مسئولان ارشاد، صاحبنظران و تیم اجرایی جشنواره، در محل اتاق مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: جشنواره رضوی به عنوان فرصتی برای راه اندازی جریان فیلم سازی در استان یزد است.
سیدخلف حوتی نژاد افزود: در گزارش بنیاد امام رضا(ع)، جشنواره فیلم کوتاه رضوی، رتبه بسیار خوبی در این جشنواره به دست آورده که آمار و اطلاعات آن موجود است و یکی از بهترین جشنواره هایی است که با استانداردهای بسیار خوب در سطح کشور برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: این رتبه با در نظر گرفتن تعداد آثار، انتخاب هیات داوران و خروجی های جشنواره بوده و نشانگر این است که تیم اجرایی و فکری قوی همکاران در ارشاد و مؤسسه برگزار کنند، کار را به خوبی ارائه  داده اند و استان یزد، توان اجرای جشنواره های معتبر کشوری به ویژه جشنواره های موضوعی و تخصصی را دارد.

حوتی نژاد همچنین با اشاره به برنامه های جنبی دهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی گفت: طرح کارگاه آموزشی با عنوان «هشت قدم»، آغازگر جریان آموزشی در حاشیه جشنواره های هنری استان یزد بود که در رشته های دیگر نیز دنبال شد.

وی ابراز امیدواری کرد: اتاق فکر جشنواره، به دور از شعار به هسته مرکزی و عملیاتی جشنواره تبدیل شده و در سال های آینده، کمیته های گوناگون تخصصی در بطن آن توسعه یابد و منتج به مصوباتی شود که سند راه جشنواره باشد.