Print Friendly, PDF & Email

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اشاره به اینکه چراغ رسانه در یزد روشن است،اما باید روشن تر شود،بر استمرار دوره های تخصصی و آموزشی رسانه در یزد تاکید کرد.

پایگاه خبری یزد باما ، به نقل از روابط عمومی  اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد ،مجید جوادیان زاده طی نشست اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزد با مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی مطالعات رسانه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان این مطلب تصریح کرد:آموزش تخصصی دائم رسانه ها در دوره کنونی مهم و ضروری است.
به گفته وی رسانه های امروزی از نظریه ها و تئوری ها جلو افتاده اند و برای همین دوره آموزش کاربردی رسانه از سوی خانه مطبوعات بایددرالویت جدی باشد.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی یزد گفت:فعالیت درحوزه رسانه در ظاهر کار آسانی‌ جلوه‌ می‌کند، اما به‌ واقع‌ کار دشوار و سخت است.
جوادیان زاده افزود:رسانه درعین‌ حال‌ اگر به‌ صورت‌ حرفه ‌ای‌ و تخصصی‌ انتشار یابد در آموزش‌ شهروندان‌، بالابردن‌ فرهنگ‌ زیستی‌ و بهسازی‌ مناسبات‌ اجتماعی‌ تأثیر شگرفی‌ خواهد داشت‌.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در ادامه خواهان تدوین و ارایه سند توسعه رسانه های استان یزد شد و گفت:یزد پیشتاز اسناد توسعه ای است که متاسفانه در حوزه رسانه  اقدامی انجام نشده است.
جوادیان زاده در پایان برگزاری جشنواره منطقه ای مطبوعات کویرنشینان و تعریف برند رسانه ای برای شهرها را پیشنهاد داد.