هنرمندان یزدی
Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما : 3 گروه نمایش راه یافته به جشنواره بین المللی تئاتر معلولین«امید افرین» از جامعه نابینایان و معلولین استان یزد موفق به کسب ۱۲ رتبه برتر شدند.

پایگاه خبری یزدباما:به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان یزد، در این جشنواره یک کار کودک به نام «جاری مثل جویبار» کاری از جامعه معلولین استان یزد و در بخش صحنه ای بزرگسال دو نمایش با نام های «سکوت روشن» کاری از جامعه نابینایان میبد و نمایش «اتوبوس درست تعمیر است» کاری از جامعه نابینایان استان به اجرا درآمدند؛ که در  بخش کودک پنج مقام و در بخش صحنه ای ۱۱ مقام را به دست آورند.

در بخش کودک:
رتبه دوم موسیقی به نمایش جاری مثل جویبار تعلق گرفت و خانم هانیه زارع بازیگر نمایش جاری مثل جویبار رتبه سوم بازیگری ذهنی زن را از آن خود کرد.
در بازیگری اختلالات بینایی مرد، آقای مهدی حیدری بازیگر نمایش جاری مثل جویبار، صاحب رتبه سوم شد و در بازیگری جسمی حرکتی مرد، آقای سید جلیل میرطبائی بازیگر نمایش جاری مثل جویبار رتبه سوم را کسب کرد.
همچنین رتبه دوم بازیگری جسمی حرکتی زن، به خانم مرضیه برخورداری بازیگر نمایش جاری مثل جویبار رسید.
در بخش صحنه ای بزرگسال:
رتبه اول طراحی بروشور به نمایش اتوبوس در دست تعمیر است، رتبه دوم طراحی لباس به نمایش سکوت روشن، رتبه سوم طراحی صحنه به نمایش اتوبوس در دست تعمیر است تعلق گرفت.
در بازیگری اختلالات بینایی مرد، آقای سید مهدی مدرسی بازیگر نمایش اتوبوس در دست تعمیر است رتبه سوم، آقای خاوری بازیگر نمایش اتوبوس در دست تعمیر است رتبه دوم و آقای سید محسن طباطبایی بازیگر نمایش اتوبوس در دست تعمیر است موفق به کسب رتبه اول شدند. همچنین در بازیگری اختلالات بینایی مرد، دو بازیگر کودک نابینای نمایش سکوت روشن، مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بازیگر اختلالات بینایی زن، خانم فاطمه پورناظمیان بازیگر نمایش اتوبوس در دست تعمیر است موفق به کسب رتبه دوم و از خانم مریم موبد و دو بازیگر خردسال نمایش سکوت روشن تقدیر شدند.
همچنین نمایش اتوبوس در دست تعمیر است موفق به کسب رتبه سوم بازیگری گردید.
رتبه سوم نویسندگی به سعید شهریار نویسنده نمایش اتوبوس در دست تعمیر است و خانم میترا زارع نویسنده نمایش سکوت روشن تعلق گرفت.
گفتنی است؛ در چهارمین جشنواره تئاتر بین المللی معلولین که در اصفهان برگزار شد ۳۵ نمایش از ۲۲ استان و ۶ نمایش از کشورهای ایتالیا، ارمنستان، بلژیک، هلند،آلمان و اوگاندا جمعا 41 نمایش به اجرا در آمد که از استان یزد سه نمایش حضور داشتند.

کسب 12 رتبه برتر از جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

کسب 12 رتبه برتر از جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

کسب 12 رتبه برتر از جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

کسب 12 رتبه برتر از جشنواره بین المللی تئاتر معلولین