Print Friendly, PDF & Email

کتابخانه‌ها در دهه‌های آینده به باشگاه‌های فرهنگی اجتماعی چندمنظوره بر محور کتاب تبدیل شوند

پایگاه خبری یزد باما ، «عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز در آئین تقدیر از کتابداران نمونه کشور در یزد بیان داشت : کتابخانه‌ها در دهه‌های آینده به باشگاه‌های فرهنگی اجتماعی چندمنظوره بر محور کتاب تبدیل شوند، تبدیل سازی کتابخانه‌ها به یک باشگاه فرهنگی اجتماعی چند منظوره بر محور کتاب می‌تواند چشم اندازه جدیدی باشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در کتابخانه‌های کلاسیک، مراجعه‌کننده برای کسب دانش و ارتقای آگاهی می‌آمد اما اگر امروز بخواهیم با تغییرات جدید، کتابخانه‌ها بمانند، مراجعه‌کننده باید به دنبال خلق دانش باشد؛ یعنی جایگزینی خلق دانش به جای کسب دانش. همچنین هدف، اجتماعی شدن بر مبنای کتاب باشد؛ این دو هدف هم باید از اهداف مراجعه‌کننده به کتابخانه‌ها باشد.
صالحی ابراز داشت: سازمان کتابخانه و کتابداران در نگاه کلاسیک، مالک کتاب و خدمات بودند اما در نگاه جدید، ما حلقه وصل هستیم و باید نقطه‌های اتصال را برگزار کنیم؛ این کار اصلی یک سازمان و کتابدارش خواهد بود.

وی افزود : امروز تغییرات قابل توجهی را در فضای زندگی معاصر خود می‌بینیم، این تغییرات در حوزه‌های مختلف رخ داده است، در حوزه فناوری اطلاعات به مرور و روز به روز این تغییرات خود را نشان می‌دهند، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، ربات‌ها و ….که حتما اتفاقاتی را برای ما می آفریند در نظام دسترسی اطلاعات اتفاقات قابل توجهی را ایجاد کرده است، افزایش سریع حجم اطلاعات و گسترش دسترسی به اطلاعات و همچنین ازبین رفتن مرزهای فیزیکی و جهان شدن فضای اطلاعاتی در همین تغییرات جدید حاصل شده است.

پس از سخنان وزیر ارشاد، چهارمین بخش تقدیر از کتابداران کشور برگزار شد.