Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد ؛ علی اصغر کاراندیش مروستی در همایش نکوداشت خاندان علیم مروستی در شهر مروست خاتم با اشاره به اینکه انجام کارهای نیک و خیر فرصتی برای آنهاست تا اندوخته دنیایی خود را ذخیره آخرت سازند افزود: انجام کارهای خیر می تواند زیربنای توسعه همه جانبه اقنصادی، سیاسی و اجتماعی باشد و بی تردید در این دنیا هیچ چیز برتر از یادگارهای نیکو نیست.
وی با تاکید بر انجام امور کارهای نیک و خیر یادآور شد: وقتی برخی از افراد با چشم پوشی از اموال خود، موسساتی عام المنفعه همچون مدرسه ، خوابگاه و ورزشگاه می سازند نخست خودشان از این کار خردسند شده و سپس جامعه و افراد جامعه از ان بهره مند می شوند.
وی اظهار کرد: زمانی که بیماران در بیمارستان های خیری بهبود می یابند در حقیقت چنین نیکوکارانی با خدا معامله ای پرسود کرده اند.
وی با اشاره به اهمیت کار خداپسندانه خیران خاطرنشان کرد: اگر اهتمام خیران مدرسه ساز و بیمارستان ساز نبود و آنها آستین همت بالا نمی زدند هنوز دانش آموزان باید در مدارس چند شیفت تحصیل می کردند و یا در نقاط دور افتاده از امکانات بهداشتی محروم بودند.

همایش نکوداشت خاندان علیم مروستی طی دو روز در شهر مروست خاتم  برگزار می شود.