Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزدباما:رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست از تولید نمایش در فراق فرهاد  در این منطقه خبر داد.

پایگاه خبری یزدباما:اکبر رنجبر  برگزاری فصل تئاتر طی سال جاری  در مروست را بسیار مطلوب و رضایت بخش اعلام کرد و خاطر نشان کرد: خروجی برگزاری کارگاههای تئاتر  در این منطقه موجب تولید نمایش مذکور شد .
وی گفت: این نمایش  به نویسندگی ناصح کامگاری ، کارگردانی محمد رضا ابوالحسنی  و بازیگری هنرمندان مروستی امیر حسین بذرافشان و زهرا کارگریان  مرحله اجرا را طی می کند .
وی افزود: فاطمه توانگر  و مریم کارگیران نیز به ترتیب به عنوان دستیار کارگردان و منشی صحنه در این نمایش  همکاری دارند .
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست حرکت های شروع شده در حوزه تئاتر و نمایش مروست را بسیار اثر گذار و مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامه های پیش بینی شده توسط این اداره و انجمن نمایش منطقه، افق های روشنی را در حوزه تئاتر و نمایش مروست  شاهد خواهیم بود .
گفتنی است  فصل تئاتر همزمان با استان سال جاری برای نخستین بار در بخش مروست برگزار شد و هنرجویان و علاقه مندان این حوزه، مبانی اصلی هنر بازیگری را زیر نظر استاد محمد رضا ابوالحسنی فرا گرفتند .
از زمان راه اندازی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست  اقدامات خوبی  در حوزه تئاتر و نمایش   بخش مروست صورت گرفته است.