Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبر ی یزد باما ؛رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست از چاپ و انتشار اولین مجموعه شعر شاعر مروستی با عنوان تنها برای تو اثر خانم الهه فلاحتی خبر داد.

پایگاه خبری یزد باما ؛اکبر رنجبر افزود:این مجموعه  102صفحه ای مشتمل براشعار این شاعر مروستی است که توسط انتشارات اندیشمندان یزد  و با شمارگان 1000 نسخه چاپ و منتشر شده است

این مسئول خاطر نشان کرد:  از زمان راه اندازی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست  قدم های مثبتی در زمینه چاپ و انتشار آثار نویسندگان و شاعران مروستی برداشته شده  است که به خواست خداوند بزرگ این رویه ادامه خواهد یافت

رنجبر افزود: خوشبختانه منطقه مروست از ظرفیت ها و توانمندیهای خوب فرهنگی و هنری برخوردار است  و آینده فرهنگ و هنر این منطقه روشن  خواهد بود .