Print Friendly, PDF & Email

اعضای هیئت مدیره ششمین دوره خانه مطبوعات و رسانه‌های یزد، پس از برگزاری انتخابات معرفی شدند

به گزارش پایگاه خبری یزد باما ،در این انتخابات که به صورت الکترونیکی برگزار شد  اعضای مجمع عمومی خانه مطبوعات هیئت مدیره  را  با حداکثر آرا، کاظم صادقپور ، سهیل شریعت مداری ، صالح مستوفیان ، فرشاد براتی ، کاظم سبحان زاده ، فرزاد فیضی ، امین سامعی، انتخاب نمودند.

همچنین اعضای مجمع عمومی از میان داوطلبان و واجدین شرایط ،بازرسان این دوره از فعالیت هیات مدیره خانه مطبوعات را سمیه گلابگیریان و امیر رضا زاده برگزیدند.