Print Friendly, PDF & Email

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان یزداز برگزاری اولین جشنواره منطقه ای فرهنگی،هنری و ادبی عشایر در بخش مروست خبر داد.

پایگاه خبری یزد باما:به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ، علی غیاثی ندوشن طی نشستی با تعدادی از نمایندگان دستگاههای اجرایی استان یزد با اعلام این خبر افزود:این جشنواره با حضوراستانهای فارس و کرمان برگزار می شود.
وی زمان برگزاری این جشنواره را ١٣ الی ١۵اردیبهشت اعلام کرد و اظهار داشت:فرهنگ عشایر به لحاظ بکر بودن از اهمیت قابل توجه ای برخورداراست.
وی درادامه آیین ها،بازیها و فرهنگ عشایررا درابعادفرهنگی و اقتصادی مهم دانست و گفت:احیاء فرهنگ عشایربا تلنگربایدزنده شود.
وی همچنین با اشاره به کارکرد روستاها تصریح کرد:روستااها کارکرد بالای فرهنگی و اجتماعی دارندکه نباید براحتی به فراموشی سپرده شود.
یادآوری می شود،استان یزداز ۵٠٠٠جمعیت عشایری برخوردار است که اکثر در شهرهای خاتم وابرکوه فعالیت دارند.