Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما؛یادداشت رامین قادری نسب از هنرمندان تئاتر استان یزد  پیرامون نمایش«قصه ظهر جمعه » به کارگردانی حسام افروز

قصه ی ظهر جمعه ،قصه ای برای همه ی ظهر ها

پایگاه خبری یزد باما؛ قصه ی ظهر جمعه ,قصه ای برای همه ی ظهر ها! کارگردان جوان وکار اولی حسام افروز اولین قدم در کارگردانی که همان انتخاب یک نمایشنامه مطابق با شرایط زمان ومکان وتوانایی های موجود است را درست برداشته است..نمایشنامه ی قصه ی ظهر جمعه با دیالوگ نویسی روان وباور پذیر در شیوه ی رءال جذبه ی لازم را برای صحنه ای شدن داشته است وگروهی از هنرمندان جوان شهرستان یزد با همدلی وهم فکری ما را نیز با خود به قصه ی ظهر جمعه می برند. بازی های بازیگران همگی بدون اغراق زیبا وجذاب وپیش برنده است همگی نقش های خود را دریافته وبدون غلوهای رایج به ایفایی ان می پردازند. لهجه ی یزدی به نمایش وداستان بسیار کمک کرده است وتماشا چی یزدی خود را در خانه ای میبیند دیر اشنا وملموس! تکه پرانی های در کار به جا وشیرین در امده ولحظاتی اگر لبخندی به لب می نشیند لبخندی از سر خجالت وسربه پایین نیست بلکه تماشاچی در کنار خانواده روبه صحنه لبخند می زند واین بسیار ارزشمند است در اکنون که عده ای تماشاجی را با خجالت وسر به زیر وسرخ شده می خندانند!!! گریم وطراحی ان بسیار درست وکمک کننده به باور پذیری نقش ها است واین جای سپاس دارد از جناب هدایتی وسرکار خانم دهقان که هردو خلاقانه وبا فکر دراین چندین سال به بچه های نمایش یاری رسانده اند. طراح ویا انتخاب گر لباس هرانکس که بوده است نیز به دقت وبا شناخت زمان نمایش. لباس برتن بازیگران راست کرده است. هرچند اگر لباس ها از چمدان ها بیرون امده باشد پر خاطره وپر از حرف های گذشته برای امروز امروزی ها است!!! طراحی صحنه وانتخاب وسایل صحنه وچیدمان ان درست وچشم را پرتاب نمی کند بلکه محیطی ساخته است مانوس و ارامش لازم را می دهد هرچند دران داستان به نا ارامی سپری میشود .البته معلوم است که در ودیوار برای عروسی نو ونوار شده است که میتوان با اضافه کردن دیالوگی این سوال تماشاچی را پاسخ داد که چرا دیوارها دریک خانه ی شلوغ اینقدر تمیز است!!! حتی انتخاب جای قاب عکس عزیز با فکر بوده است که یک انتخاب نادرست برای این قاب عکس رزمنده میتوانست کار را به سمت شعار ببرد!  نور وموسیقی به اندازه بود وبیشتر از این هم نمی خواست که بخواهد ظعفی را بپوشاند ویا حسی را برانگیزاند!!  درمجموع نمایشی را شاهد شدیم که با خود میبرد و خود را یکی از هم خانه ای ها دیدیم وبا هر دیالوگ وحرکتی همراه شدیم..جای سپاس دارد از بازیگر وهنرمند میان کسوت برادر عزیزم جناب علی خان مزیدی که صمیمانه با این گروه جوان همراهی کرده است و از پس نقش هم بسیار تا بسیار برامده است. روان.منطقی و پیش برنده جای تبریک دارد..بازیگرانی هم که تجربه ی اول صحنه را دارند بسیار خوب هدایت شده اند واینده ای درخشان را درپیش روی دارند.اقایان علی جاور و ارین پور وخانم ها زین الدینی .ستوده وزارع دقیق به نقش رسیده اند وبه ان پرداخته اند وخانه را وقصه را برای خودکرده اند…همگی را دعوت می کنم به دیدار از این قصه که قصه ی خودمان است….رامین قادری. یزد