Print Friendly, PDF & Email

 

 

زینب زارع، خبرنگار  : بارگاه امام رضا(ع) در ایران قطعه ای از بهشت است و مگر می شود قطعه ای از بهشت روی زمین باشد و شلوغ نباشد.

پایگاه خبری یزد باما ،جشنواره رضوی هر ساله در یزد برگزار می شود این جشنواره به دلیل مستمر بودن می تواند سیره رضوی را برای جوانان و هنر دوستان تجلی بخشد و برای مخاطبان این جشنواره درونی کند.
با عنایت به اینکه محور اصلی استواری خانواده ها پس از زیربناهای اصولی و اعتقادی، تأمین معیشت و رفاه اقتصادی است که بستر مناسب آسایش و رشد تعالی جسمی، روحی، مادی و معنوی را فراهم می سازد و از آنجا که کار و تلاش در دیدگاه امام رضا (ع) آنقدر با ارزش است که آن را بالاتر از جهاد در راه خدا اعلام نمودند، زیبنده است در این جشنواره که به نام امام رضا (ع) مزین است به سیره این حضرت در معیشت و کار و اقتصاد هم پرداخته شود و هنرمندان با ابزار هنر به طور مستمر این سیره را برای مردم بازگو و نهادینه کنند.
با توجه به نامگذاری سال در محور اشتغال و تولید به نظر می رسد یکی از بهترین موضوعات برای فیلمسازی مسئله کار و فرهنگ کار است که می تواند در جشنواره فیلم کوتاه رضوی هم به آن پرداخته شود.
فیلم ها و آثار در این جشنواره بیشتر از سوی جوانان ساخته می شود و همین موضوع باعث آشنایی بیشتر جوان با سیره رضوی می شود و به نظر می رسد یکی از بهترین راه ها برای گرایش جوانان به سمت سیره امامان همین ساخت فیلم های کوتاه و انجام کارهای هنری توسط جوانان در موضوع زندگی امامان است چرا که هنر و فیلم تاثیر گیراتر و دوچندان بر یادگیری دارد.

زینب زارع_ خبرنگار