Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما :مسئول انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان یزد :انشاالله در آینده تئاترهایی به روی صحنه بیایند که هم قابل تقدیر باشند هم محتوی خوبی داشته باشند در واقع فرم و محتوا با نیازها و ارزشهای جامعه هم راستا باشد.

پایگاه خبری یزد باما:حمید رضا عمادی ،کارگاه آموزشی «طرح و ایده با هدف تولید نمایشنامه » با حضور استاد نصرالله قادری در سالن اجتماعات مجموعه امام علی (ع) یزد  امروز بیستم آبانماه ۹۵ در حال برگزاری است .

محسن حائری زاده مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان یزد در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت : بحث کارگاه «طرح و ایده با هدف تولید نمایشنامه »  از آنجایی شکل که گرفتیم که ما تصمیم گرفتیم یک جشنواره ای داشته باشیم تحت عنوان جشنواره «طرح و ایده طنز»  اگر چه در کارگاهی که در حال برگزاری است ما بحث طنز را نداریم و در این کارگاه استاد قادری بیشتر کلیات را مطرح می کنند اما پایه این جریان از آنجا شکل گرفت که هدف انجمن بسیج سازمان بسیج هنرمندان استان یزد این بود که کادر سازی کند ،هنرمند پروری کند ، نویسنده پرورش دهد و این شد که ما در واقع براساسا این هدف یک سری کارگاهها را تدوین کردیم که اولین کارگاه را با حضور آقای قادری با عنوان «طرح و ایده با هدف تولید نمایشنامه »  با هدف تولید نمایشنامه را شروع کردیم که حداقل از این  رهگذر برسیم به اینکه انشاالله در آینده یک بانک اطلاعاتی قوی از نمایشنامه داشته باشیم.

مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان یزد افزود : همیشه دغدغه نبود متن خوب در استان وجود داشته و اینکه بیشتر کارهایی که به روی صحنه می رود از متون اقتباسی است یا کارهایی که در جشنواره های دیگر کار شده و این دلیلی دیگر بر راه اندازی این کارگاه هست تا از آن مسیر فاصله بگیریم و کارها بیشتر بومی شود ما فکر می کنیم اینقدر محتوی در خود استان داشته باشیم که از این طریق برسیم به نمایشنامه های ارزشمند و بومی که تئاتری هم اگر قرار است روی صحنه برود با دغدغه های جامعه ما سنخیت داشته باشد و هم راستا با مشکلات جامعه ما باشد.

حائری زاده  خاطرنشان کرد : در اولین دوره این کارگاه های آموزشی از آقای نصرالله قادری دعوت کردیم  و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت مضاف بر اینکه جشنواره « طرح و ایده طنز » به زودی زود کمتر از یک هفته دیگر فراخوان آن عمومی می شود که امیدواریم هنرمندان استقبال داشته باشند.

مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان در خاتمه گفت : اگر چه در این دوره  در حال برگزاری است لیکن کمتر می بینیم از هنرمندان عرصه تئاتر که حضور داشته باشند ، ما دلمان می خواهد در آینده همه تئاتریهای استان تولیداتشان را علاوه بر پیگیری از سایر ارگانها و سازمانها از طریق سازمان بسیج هنرمندان نیز دنبال کنند