Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزدباما ؛ اگر فردی بتواند از هنر و تخصصی که دارد امرار معاشی در حد قابل قبول داشته باشد و  تمام وقت به آن حرفه مشغول باشد می توان گفت آن فرد در کاری که انجام می دهد حرفه ای است.

پایگاه خبری یزد باما ؛ «علی مزیدی» از فعالین  عرصه نمایش در یزد درباره معنای حرفه‌ای‌گری در تئاتر گفت: اگر فردی بتواند از هنر و تخصصی که دارد امرار معاشی در حد قابل قبول داشته باشد یعنی آنقدر تخصص داشته باشد که مخاطبان یا مراجعه کنندگان به او برای تخصصی که دارد هزینه پرداخت می کنند و در نتیجه تمام قت به آن حرفه مشغول باشد می توان گفت آن فرد در کاری که انجام می دهد حرفه ای است و شغل او بازیگر، کارگردان، موسیقدان، نویسنده و … است که ما با این معنا از کار حرفه ای در هنر فاصله بسیاری داریم.
وی در ادامه افزود: نکته جالب آنجاست که حتی اگر کسی بخواهد یک کار را مثلا در شهرستانی مثل یزد کارگردانی کند نه تنها خدماتی دریافت نمی کند بلکه خودش باید طراحی صحنه کند، اجرا کند، دنبال تبلیغات و اسپانسر و مجوزها باشد، تدارکات، منشی‌گری صحنه، بازیگردانی و همه و همه را باید برعهده بگیرد یا بازیگر باید علاوه بر زحمتی که می کشد از خودش هم چیزی در کار بگذارد. این‌ها مواردی هست که زمینه کار حرفه‌ای را از بین می برد
مزیدی نمایش «قصه ظهر جمعه» را حاصل انتخاب های درست همه عوامل دانست و افزود: متن درستی انتخاب شد. کارگردان با اینکه جوان است ولی فعالیت های خوبی داشته و بسیار خوب عوامل را انتخاب کرد و صمیمیت و همدلی در حین کار هم باعث شد که اجرای  نمایش به ثمر بنشیند و این هست که تماشاگر بعد از دیدن کار می گوید که نمایش به دل او نشسته است
بازیگر نمایش «قصه ظهر جمعه » خاطر نشان کرد : این نمایش همه شرایط زندگی را در دل خود دارد؛ استرس، شادی، محبت، نزاع و … حتی مخاطب از شنیدن یک واژه ای که شرم دارد در این نمایش خجالت زده نمی شود چرا که در دل کار و در جای درستی پرداخت شده و جزیی از زندگی می شود.
علی مزیدی یک معنای اصطلاحی که درباره حرفه‌ای‌گری در هنر رواج دارد را به معنی چیدمان درست عوامل و دقیق بودن و هماهنگی بین مسائل  فنی مختلف دانست و تصریح کرد: از این دیدگاه می توان نمایش قصه ظهر جمعه را یک تئاتر حرفه ای دانست. این نمایش نشان داد می توان یک گروه را با افراد به خوبی و با همدلی مدیریت کرد و یک کار هنری ساخت که به معنای واقعی همه مردم را به پای تماشای نمایش کشاند. این مسئله در نقدهایی که پیرامون کار نوشته شده است نیز نمود پیدا کرده است.

آشنایی با فعالیت های هنری:
علی مزیدی شرف آبادی  ؛ بازیگر وکارگردان تئاتر
متولد یازدهم تیرماه یک هزاروسیصدوپنجاه و چهار درشهریزد
فعالیت هنری خودرادر،رشته نمایش بعنوان دانش آموز وهنرجو زیرنظرمربی در مهرماه ۱۳۶۶ با تئاتر دانش آموزی در مدرسه راهنمایی فتح آغاز نمود.
مربی واساتید ؛ اولین مربی واستاد وی علی اصغر راسخ راد بوده ودر ادامه زیرنظر اساتید،حیدرنیک آئین و سیدحسین پیغمبری ادامه داد، پس از سالهاهنرآموزی  بعنوان مدیرصحنه،منشی صحنه، عوامل اجرایی نمایش، ودرنهایت بازیگر ودستیارکارگردان تجربه های  با کارگردان های مختلف که بیش ترین کارهای خود را با سعید شهریار به سرانجام رساندم ودراین همکاری بسیار آموختم با عزیزانی دیگرهمچون ،سعید عبادی،عباس ملازینلی ورامین قادری نسب نیز همکاری ننوده ام.
بعنوان بازیگر برروی صحنه بیش از بیست نمایش درپرونده کاری خود داردکه اهم آنها؛ ۱.چشمهارابازکنید ۲. زنگ اول نمایش ۳. الاغ ساده لوح ۳. پیک نیک درمیدان جنگ ۴. باغ آرزوها ۵. ارتفاع ۶. خودکشی احمقانه یک سرباز ۷. ساعت هشت ونیم عصر روز چهارشنبه ۸. کیش مهر  ۹.  برتخت نشستن ماکان ۱۰. خواب های رنگی ۱۱. مسخ و…
کارگردانی تعداد نمایش برلی حضور درجشنواره دانش آموزی همچنین  ۱. نمایش تبر ۲. نمایش الاغ ساده لوح (کارکودک ) ۳. نمایش شهرقشنگ باصفا(کارکودک ) ۴. نمایش ارتفاع ۵. نمایش خواب های رنگی
وی درجشنواره های مختلف حائز رتبه های نیز شده است که تعدادی از آن عنوان میشود؛ بازیگر منتخب از جشنواره دانش آموزی درسال ۱۳۷۰ – رتبه اول بازیگری در دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی یزدسال۱۳۷۹ – رتبه دوم منطقه ای سمنان سال۱۳۷۹-رتبه سوم بازیگری وکارگردانی درسیزدهمین جشنواره استانی یزد- تقدیربازیگری درپانزدهمین جشنواره منطقه ای شیراز- سوم بازیگری وکارگردانی درجشنواره طعم زندگی- تقدیربعنوان فعال نمایشی در جشن اردیبهشت تئاتردرسال ۱۳۹۰ و….همچنین حضور در سه دوره جشنواره تئاتر بین المللی فجرتهران بعنوان بازیگر ودستیارکارگردان
وی در طول این سالها مسئولیت های مختلف در حوزه نمایش  نیز داشته است از جمله : مدیرروابط عمومی خانه نمایش یزد- عضو کمیته کودک خانه نمایش- مسئول روابط عمومی و همچنین افتتاحیه واختتامیه چندین دوره جشنواره استانی ومنطقه ای دریزد-عضوشورای انجمن نمایش استان یزد- مسئول انجمن نمایش شهرستان یزد-داوری چندین دوره از جشنواره های هنرهای نمایشی آموزش وپرورش شهرستان یزدواستان یزد و…
همکاری باصداوسیمای مرکزیزد دربخش نمایش های رادیویی ، گروه کودک سیما و بازیگری درچندفیلم و برنامه ترکیبی  ….
و اینک بازی درنمایش قصه ظهرجمعه ….