مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد :
Print Friendly, PDF & Email

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد پژوهش و تولید علم در حوزه روابط عمومی ها را یک امر ضروری و مهم دانست.

به گزارش پایگاه خبری یزد باما ؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ  ارشاد اسلامی استان یزد ، مجیدجوادیان زاده در آسته روز ارتباطات و روابط عمومی دردیدار با هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد و رونمایی از کتاب مدیریت ارتباطات بحران تاکید کرد:با جدی گرفتن مبحث آموزش  و نظریه پردازی در حوزه روابط عمومی می توان این امید را داشت که روابط عمومی ها به جایگاه واقعی و شایسته خود برسند.
وی ادامه داد:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد با شورای هماهنگی روابط عمومی ها با برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی درراستای کارآمدی روابط عمومی های استان یزد همکاری نماید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در ادامه یکی از مشکلات روابط عمومی های استان یزد را عدم شناخت از کارکرد و پتانسیل رسانه ها دانست.
به گفته جوادیان زاده عدم شناخت روابط عمومی ها از حوزه رسانه ها نیز  باعث شده قدم های توسعه ای و بعضا تنش های که استان با ان مواجه است با اختلال هایی مواجه شود.
به اعتقاد وی ارتباط مثمرثمر با رسانه ها می تواند در حل و فصل مشکلات و از همه مهمتر مباحث مهمی که استان یزد در حوزه تنش های آبی،میراث جهانی یزد و حوزه صنعت با آن روبرو است در مسیر درست و روشنی هدایت کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد همچنین نقش رسانه های درآرامش و امید آفرینی به مردم مهم و ضروری عنوان کرد و گفت:بیش از پیش نیازمند جریان صحیح اطلاعات هستیم.
در این نشست نیز اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد به برخی پیشنهادات و برنامه های این شورا برای ارتقاء روابط عمومی های استان پرداختند و در پایان برنامه از کتاب ارتباطات مدیرت بحران که به کوشش امیرترقی نژاد تهیه و تدوین شده است رونمایی بعمل آمد.