آیت الله مدرسی:
Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ، آیت الله سیدمحمدکاظم مدرسی در شورای فرهنگی عمومی استان با تاکید بر ضرورت توجه به پایین بودن نرخ جمعیت بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی در موضوع خانواده پیامک محور نه؛ بلکه به صورت پیامد محور عمل کند.

آیت الله مدرسی در بخش اول سخنان خود گفت: گرچه ویروس کرونا برای ما سختی های زیاد و روزهای ناگواری در پی داشت اما برخی نکات مثبت را نیز شاهد بودیم که می توان آن ها را مورد توجه و بهره مندی مناسب قرار داد.

مدرسی افزود: کرونا نشان داد باید ترکیب های غربی در زمینه بازار و تجارت را رها کنیم به روش مرسوم در جامعه خودمان سر و سامان بیشتری ببخشیم زیرا جمع آوری خرده فروشی ها و تجمیع پاسخگویی به نیازهای مردم تنها در فروشگاه های بزدگ عمل درستی نیست.

قائم مقام شورای حوزه های علمیه استان یزد یادآور شد: در جریانات اخیر شاهد بودیم با هجوم جمعیتی زیاد به یک فروشگاه بزرگ در کشورهای غربی مردم با احساس وحشت و نا امنی نسبت به تامین مواد غذایی و بهداشتی روبه رو شدند.

وی در ادامه افزود: اما در سطح کشور و به ویژه استان یزد فعالیت فروشگاه های جزء در محلات و کوچه پس کوچه ها به عنوان انبارهای کوچک مواد غذایی بدون رقم زدن هجومی ملموس به تامین مایحتاج عمومی مردم پرداختند و از سوی دیگر نیز فعالیت خیرین بسیار اثرگذار بود.

آیت الله مدرسی به موضوع تقویت زیرساخت های مناسب برای ورزش بانوان و تامین امنیت جسمی، روانی و بهداشتی اشاره و گفت:تاسیس پارک های ویژه یا بوستان بانوان که امکان فعالیت های ورزشی و تفریحی را در فضایی مناسب فراهم آورد ضرورت دارد و نبود زیرساخت های مناسب و در دسترس باعث می شود تا برخی اتفاقات نادرست در سطح شهر توسط برخی از هنجارشکن ها را شاهد باشیم.

مدرسی خاطرنشان کرد: تقویت بنیان خانواده و سامان بخشیدن به موضوعات مرتبط به این زیرساخت مهم فرهنگی از جمله بحث جمعیت با توجه به نرخ پایین رشد و تقریبی منفی در اولویت شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد.

امام جمعه بخش مرکزی در پایان گفت: شورای فرهنگی باید در موضوع خانواده پیامک محور نه، بلکه به صورت پیامد محور عمل کند و مباحث و فعالیت های این حوزه به صورت هفتگی از سوی شورا رصد شود تا با جهت دهی اقدامات دستگاه های اجرایی بتوان نتایج موثری را شاهد بود.