Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛حمیدرضا عمادی ؛ سازمان بسیج هنرمندان دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج را در راستای تحقق آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به فرهنگ و هنر ایرانی، اسلامی تحت تعالیم آسمانی اسلام ناب محمدی(ص) با اهداف، موضوعات و مقررات زیر برگزار می‌کند.

محسن حائری زاده دبیر جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان استان یزد درباره این جشنواره گفت : جشنواره امسال با شعار تولید و حمایت همراه شده است و با شیوه ای جدید نسبت به گذشته در صدد تولید نمایشنامه های جدید است و از نکات حائز اهمیت دراین جشنواره این است که نمایشنامه ها و محصولات و خروجی های جشنواره های دیگر در این جشنواره پذیرفته نخواهد شد .

وی ادامه داد : از هنرمندانی که مایلند برای سازمان تولید داشته باشند حمایت مادی و معنوی خواهد داشت و فضا را برای ورود هنرمندان و نویسندگان نوپا باز گذاشته و در صورتیکه طرح مناسبی براساس موضوعات جشنواره ارائه دهند همراه با حمایت مادی، از آموزش مستقیم جهت تبدیل شدن طرح به نمایشنامه زیر نظر اساتید مطرح کشوری بهره مند خواهند شد

هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی و جذب هنرمندان بسیجی با تأکید بر نگارش نمایشنامه‌های جدید با هدایت و نظارت استاد راهنما و حمایت از تولید و اجرای نمایش و پرهیز از آثار تکراری و عاریتی با تکیه بر توان هنرمندان بسیجی اعلام شده است.

الف ) اولویت های موضوعی
ادبیات پایداری، نمایش و اقتصاد مقاومتی
ادبیات پسا استعماری، نمایش و مدافعان حرم
ادبیات مقاومت، نمایش و شهدای حرم
ادبیات دفاع مقدس، نمایش و شهدای غواص
ادبیات جنگ، نمایش و استعمار مدرن
ادبیات زنان ، نمایش و گوهر آفرینش
ادبیات متعهد ، نمایش و رسانه های مجازی
ادبیات پسا استعماری ، نمایش و تهاجم فرهنگی
ادبیات پسا استعماری ، نمایش و مقام والای زن
ادبیات پایداری ، نمایش و حجاب و عفاف

ب ) بخش های جشنواره
1 – نمایش صحنه ای      2 – نمایش میدانی و خیابانی     3 – مسابقه نمایشنامه نویسی

ج) مراحل برگزاری
بخشهای نمایش صحنه ای ـ نمایش میدانی و خیابانی

ارائه و ارسال خلاصه داستان نمایش به صورت تایپ شده در یک برگهA4 به همراه فرم اطلاعات درخواستی تا تاریخ 10تیر ماه 95 به دبیرخانه استانی واقع در سازمان بسیج هنرمندان استان مربوطه.

گارش نمایشنامه توسط نویسنده پس از تائید و پذیرفته شدن خلاصه اثر از سوی دبیر خانه جشنواره در فرایند راهنمایی و نظارت استاد راهنما و ارائه نمایشنامه مکتوب به صورت کامل و تایپ شده به همراه نسخه word به ضمیمه تائیدیه استاد راهنما به دبیرخانه جشنواره تا تاریخ 25 شهریور ماه.

آغاز مراحل تمرین گروه ها پس از اعلام نتایج نمایشنامه با هماهنگی سازمان بسیج هنرمندان استان  و نظارت استاد راهنما و انجام مرحله بازبینی و ارسال نسخه تصویری اثر به دبیرخانه.

اجرای عمومی نمایش در شهرستان محل تولید.

انتخاب نمایشهای مورد نظر برای  جشنواره سراسری توسط هیئت انتخاب و در صورت نیاز ارائه پیشنهادات اصلاحی

حضور گروه های شرکت کننده در جشنواره سراسری و اجرای رقابتی جشنواره و معرفی گروه ها و هنرمندان برگزیده در بخشهای مختلف و اهداء لوح تقدیر و جوایز نقدی به برگزیدگان هر یک از بخش‌.ها

د)  توضیحات
1. باتوجه به رویکرد و تاکید جشنواره بر نگارش نمایشنامه های جدید و تولیدآثار نو بر اساس اهداف و اولویتهای موضوعی اعلام شده ، دبیرخانه در مرحله اول صرفاً پذیرای خلاصه داستان نمایش های ارسالی بوده و از پذیرش نمایشنامه و خلاصه داستان نمایش هایی که قبلا اجرای عمومی یا جشنواره ای داشته اند معذور می باشد و فقط نمایشنامه های تولیدی طی فرآیند فراخوان مجوز حضور در بخش های صحنه ای و خیابانی و مسابقه نمایشنامه نویسی را خواهند داشت.

2. نویسندگان خلاصه داستان های پذیرفته شده می بایست نگارش نمایشنامه را با هماهنگی استاد راهنمای معرفی شده تا زمان مقرر به انجام رسانده و نمایشنامه مکتوب به صورت کامل و تایپ شده به همراه نسخه word و تایید استاد رهنما در 3 نسخه به دبیرخانه مرکزی ارسال گردد.

3. به لحاظ حمایت از هنرمندان و آثار تولیدی پس از انجام نگارش نمایشنامه و تایید استاد راهنما به نویسندگان اثار کمک هزینه تولید پرداخت خواهد شد و نمایشنامه های تولیدی برای حضور در مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی و از اولویت ویژه ای برخوردار خواهند شد.

4. استفاده از نمایشنامه های تولید شده توسط کارگردان های متعدد محدودیتی نداشته و تولید نمایش توسط چند گروه از یک نمایشنامه با مجوز نویسنده و تائید ستاد جشنواره امکان پذیر می باشد.

5. گروه های نمایشی پس از دریافت تصویب متن می بایست تمرین نمایش را با هماهنگی سازمان بسیج هنرمندان استان مربوطه و تحت نظارت استاد راهنما آغاز وبرابر فرجه زمانی تائید شده در فراخوان نسبت به بازبینی از نمایش با هماهنگی دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند.

6. به گروه های نمایشی پس از موفقیت در مرحله بازبینی و حین اجرای عمومی کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

7. به گروه های راه یافته به مرحله کشوری در بخش نمایش صحنه ای تا سقف 000/000/60 ریال و در بخش خیابانی تا سقف 000/000/30 ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

8. جشنواره سراسری به صورت رقابتی برگزار می شود و به برگزیدگان اول تا سوم هریک از بخشهای کارگردانی – بازیگری برادران –  بازیگری خواهران – نویسندگی – طراحی صحنه – موسیقی نمایش لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می‌شود.

ه) مقررات جشنواره
1. کلیه شرکت کنندگان در هر یک از بخش های جشنواره با هر عنوان و مسئولیتی می باید عضو سازمان بسیج بوده و عضویت آنان به تائید سازمان بسیج هنرمندان استان برسد.

2. هنرمندان متقاضی شرکت در هر یک از بخش ها می بایست فرم اطلاعات در خواستی در هر مرحله را به همراه مدارک ذکر شده و اثر هنری تا تاریخ مقرر به آدرس اعلام شده در فراخوان ارسال نمایند.

3. آثار خارج از موضوع فراخوان از نظر اولویتهای موضوعی ـ شکل و قالب درخواستی ـ شیوه و زمان مقرر مورد بررسی و داوری قرار نخواهد گرفت.

4. هنرمندان متقاضی شرکت در هریک از بخش ها ملزم به رعایت مقررات جشنواره بوده و عدم رعایت موارد اعلامی به منزله انصراف از جشنواره می باشد.

5. ستاد برگزاری جشنواره در هر مرحله از جشنواره در صورت مشاهده و احراز تخطی از فراخوان و شیوه نامه اجرایی توسط هر یک از گروه ها یا افراد از ادامه ی همکاری با فردیا گروه خاص معذور  بوده و گروه و فرد خاطی از ادامه مراحل جشنواره محروم خواهد شد.

و) مسابقه نمایشنامه نویسی
سازمان بسیج هنرمندان برای تامین نمایشنامه های مناسب جهت اجرای عمومی و اجرا در مساجد و مناسبت های خاص و حمایت و تشویق هنرمندان بسیجی در این عرصه مسابقه نمایشنامه نویسی را با اهداف و اولویت های موضوعی اعلام شده به صورت رقابتی از بین نمایشنامه های تولید شده در مرحله استانی برگزار نموده و به هریک از برگزیدگان جوایز ذیل را اهداءمی نماید.

رتبه اول:لوح و جایزه نقدی به میزان 30/000/000ریال
رتبه دوم: لوح و جایزه نقدی به میزان 20/000/000 ریال
رتبه سوم: لوح و جایزه نقدی به میزان 10/000/000 ریال
تقدیر :لوح و جایزه نقدی به میزان 5/000/000   ریال به تعداد 4 نفر

در صورت تائید هیت داوران و دبیرخانه مرکزی نمایشنامه های منتخب برای چاپ و نشر معرفی می گردد.

گاه شمار جشنواره
دریافت و تکمیل و ارسال فرم و مدارک در خواستی و خلاصه داستان تا تاریخ 10 تیر ماه 1395
معرفی و اعلام آثار پذیر فته شده در بخش خلاصه داستان تا 31 تیر ماه
ارائه نسخه کامل نمایشنامه به همراه مدارک پیوستی تا 25 شهریور ماه
باز بینی نمایش ها آبانماه 95
اجرای عمومی نمایشنامه های پذیرفته شده از بازبینی از 12 آذر ماه تا 3 دیماه
اعلام لیست نهایی گروه های برگزیده برای جشنواره سراسری دیماه
برگزاری مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی

جهت دریافت فرم ثبت نام و اطلاعات بیشتر، در مراکز استانها به سازمان بسیج هنرمندان استان و در شهرستانها به کانون بسیج هنرمندان  شهرستان خود مراجعه فرمایید.

photo_2016-06-13_09-57-27