Print Friendly, PDF & Email
به راستی امام حسین (ع) تنها  نوید کربلایی نیست،بلکه کشتی نجات و مشعل هدایتی برای جهان است.
پایگاه خبری یزد باما به نقل از دو هفته نامه اجتماعی،سیاسی پیام یزد ، فائزه علائی: پیوسته در عظمت تاریخی کهن خیابان ها ،کوچه ها ،خانه ها و حتی دیوارهای شهر همه هم نوا می شوند و سال هاست رخدادی سراسر از ارزش های انسانی پیر،جوان،کودک،زن و مرد را با تمام توان به تکاپو در می آورد و زمزمه همبستگی از هر کوی و محل شنیده می شود.
محرم فروردین جان ها و بهار ایمان های سست شده که از راه می رسد، دیوارها مشکی پوش،کوچه ها غبار روبی  وحسیسنیه هابه عَلم و نشان های عاشورایی متبرک می گردد.
با شکوه محرم اهرم حرکت دهنده انسان ها و پدید آورنده نهضت های علوی همه از خانه های دل بیرون می آیند،کودکان دست در دست خانواده و جوانان لبریز از شور حسینی شانه به شانه هم ذکر یا حسین زمزمه می کنند.
هیچ تفاوت طبقاتی احساس نمی شود انگار تجلی طواف خانه کعبه در عزای سید و سالار شهیدان با لباس مشکی رقم می خورد،همه برادرند،صمیمی و یک سو بدون دستور و هیچ اجباری سراسر از عشق قدم در راه می گذارند و سر تعظیم فرود آورده ،برای خلق شکوهی جاویدان همراه می شوند.
حتی گردشگرانی از سراسر دنیا فارغ از دین و مذهب مشترک همراه و هم صدا با مردمی هستند که زبان و اعتقاد متفاوتی دارند اما قلب و احساس آن ها با عزادران حسینی هماهنگ شده است به راستی امام حسین (ع) تنها  نوید کربلایی نیست،بلکه کشتی نجات و مشعل هدایتی برای جهان است.
چه زیباست این هم گرایی و همراهی ها و به حق چیزی جز تحقق خواسته سالار شهیدان یعنی نمود برابری و برادری در جامعه را نمی توان شاهد بود.سرمایه های ملی و مذهبی در یکدیگر گره می خورند و در شهر جهانی یزد،حسینیه ایران؛سومین پیشوای شیعیان و اهداف الهی اش  هم «راه » است،هم «راهنما» و هم «قافله سالار» که مردمی خداجو سنت های دیرین،آداب و رسوم ،باورهای قلبی و همدلی های اسلامی را بر یک سفره میهمان کرده و تمام شکاف ها کنار می رود.
امروز بشریت بیش از گذشته تشنه درس های مکتب عاشورا است مکتبی که الفبای آن فداکاری،جانبازی،خلوص و خدامحوری می باشد و باید ایران به حسینیه ای هم نوا و باورمند به شعار آزادگی و تمرین انسانیت تبدیل شود و چه فرصتی با شکوه تر از ماه محرم که تجلی گاه سرمایه های ملی و مذهبی از جنس نهضت عاشورا می باشد.
استان یزد از گذشته تا به امروز با پیشینه تاریخی،ملی و اعتقادات مذهبی نقش ممتاز و تعیین کننده ای را در ساخت واقعیت ها وشکل دهی به بسترهای اجتماعی ایفا کرده است و هیئت های عزاداری با مدیریتی کاملا مردمی به عنوان نمونه ای از مراکز مردم نهاد در هر کوی و برزن شکل می گیرند که شیرازه فرهنگ مشارکت و کنش جمعی را فراهم می سازد.

در هیات ها و گروه های عزاداری یزدحسینیه ایران، تجلی سرمایه های ملی و مذهبی در شکل احترام به هنجارها و ارزش ها ،بروز احساسات جمعی در قالبی سازمان یافته ،اوج گرفتن فرهنگ انفاق و ایثار،تحکیم دوستی در بین اقشار مختلف مردم ،صله ارحام و توجه به طبقات پایین رقم می خورد که تمام این ارزش های غنی ریشه دار در فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی است و می تواند به عنوان الگویی ماندگار در همه دنیا به ویژه کشورهای اسلامی معرفی گردد زیرا یکی از بسترهایی که زایش سرمایه ای اجتماعی را به همراه دارند باورهای ملی و مذهبی است.

فائزه علائی