Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما؛به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،« محمد علی جعفری » در این جلسه با بیان اینکه فرهنگ مجموعه ای از باورها، اعتقادات و رفتارهای افراد جامعه می باشد اظهار داشت: فرهنگ در مقطع کنونی از حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که ارتباط فرهنگ ها با توجه به ابزار اطلاع رسانی امروز سریعتر و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیشتر است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد همچنین افزود: شرایط امروز مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدات را در اختیار گذاشته است که نیاز به برنامه ریزی در این زمینه از اولویت های اساسی محسوب می شود.

در ادامه این جلسه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به ارائه مطالبی در خصوص معنا، انواع، وجوه مشخصه، تقسیم بندی و تغییر فرهنگ پرداخت.

جلسه شورای توسعه فرهنگی شهرستان یزد تشکیل شد

جلسه شورای توسعه فرهنگی شهرستان یزد تشکیل شد