Print Friendly, PDF & Email

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با تاکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم و ارزش‌های دینی گفت: جشنواره فیلم مستند و کوتاه امسال  با نگاه ویژه به آئین‌های رضوی در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری یزد باما،«مجید جوادیان زاده با بیان  اینکه  خوشبختانه ظرفیت های فرهنگی یزد بسیار است افزود :  مراودات اقتصادی و فرهنگی یزد و خراسان از گذشته‌های دور در جریان بوده و بسیاری از هنرمندان و اندیشمندانی که امروزه خراسانی شناخته می‌شوند ریشه در فرهنگ یزد دارند و از منظر اصل و نسب یزدی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: خیلی از اینان  فرهنگ یزدی را با فرهنگ رضوی درهم آمیخته‌اند و آن را دستمایه آفرینش فرهنگی و فکری خود قرار داده‌اند، از سوی دیگر ثبت جهانی یزد افق‌های فراملی بر جهان فرهنگی یزد گشوده‌اند که می‌تواند فرصت مناسبی برای رویدادهای فرهنگی و هنری یزد از جمله جشنواره فیلم رضوی باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: اگر چه امروز در عرصه هنر مدرن فرم اهمیت بیشتری نسبت به محتوا و موضوع پیدا کرده اما هنر ایرانی از گذشته با مضمون و شکل در کنار هم شناخته می‌شده است.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: اساسا هنر ایرانی در آن بوده که محتوا و موضوع را در بهترین صورت‌بندی فرهنگی هنری ارائه داده است، در عرصه هنر مضامینی چون فرهنگ و اندیشه رضوی یک فرصت مناسب برای اشکال هنری است.

وی با اشاره به اینکه باید در عرصه سینمای رضوی نگاه آزاداندیشانه‌ای را حاکم کرد بیان کرد: ماموریت هنر ارسال پیام‌های مستقیم و بی واسطه نیست بلکه واکاوی و بازپرسی جنبه‌های مختلف یک واقعیت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: البته با توجه به استحکام و تنوع آئینهای مذهبی در یزد در پی آنیم که جشنواره رضوی را در دوره‌های آینده با عنوان جشنواره سینمای آئینی وبا نگاه ویژه به آئین های رضوی طراحی کنیم، این تمهید می‌تواند عرصه خلاقیت‌های هنری را وسعت بخشد و فضای فکری حاکم بر فیلم‌سازان را گسترش دهد.