Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ در این مرحله نویسندگان آثار و طرحهای پذیرفته شده در یک کارگاه ٢ روزه جهت تبدیل طرحهاشون به نمایشنامه زیر نظر اساتید برجسته هنر نمایشنامه نویسی به تولید نمایشنامه میپردازند تا دومین مرحله از دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج با یک خروجی أیده آل همراه باشد
این کارگاه ٢ روزه در تاریخ های ۶ و ٧ شهریور ماه به میزبانی استان یزد در محل بوستان ولایت در حال برگزاری میباشد که یزد میزبان هنرمندان استانهای کرمان و هرمزگان میباشد
گفتنی ست این دوره ٢ روزه با حضور اساتید برجسته کشوری آقایان محسن سلیمانی و محمدرضا آزاد در حال برگزاری میباشد
لازم بذکر است نمایشنامه های تولید شده در این مرحله به بخش مسابقه نمایشنامه نویسی راه یافته و پس از آن وارد مرحله تولید نمایش خواهند شد

در این مرحله نویسندگان آثار و طرحهای پذیرفته شده در یک کارگاه ٢ روزه جهت تبدیل طرحهاشون به نمایشنامه زیر نظر اساتید برجسته هنر نمایشنامه نویسی به تولید نمایشنامه میپردازند تا دومین مرحله از دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج با یک خروجی أیده آل همراه باشد این کارگاه ٢ روزه در تاریخ های ۶ و ٧ شهریور ماه به میزبانی استان یزد در محل بوستان ولایت در حال برگزاری میباشد که یزد میزبان هنرمندان استانهای کرمان و هرمزگان میباشد گفتنی ست این دوره ٢ روزه با حضور اساتید برجسته کشوری آقایان محسن سلیمانی و محمدرضا آزاد در حال برگزاری میباشد لازم بذکر است نمایشنامه های تولید شده در این مرحله به بخش مسابقه نمایشنامه نویسی راه یافته و پس از آن وارد مرحله تولید نمایش خواهند شد