Print Friendly, PDF & Email

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد  : جشنواره تئاتر یکی از مهم ترین جشنواره هایی است که به صورت ممتد و با   سه دهه قدمت برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزد باما ؛ مجید جوادیان زاده با ابزار خرسندی از روند برگزاری جشنواره تئاتر استان یزد بیان داشت : بیش از سه دهه است که بدون وقفه   جشنواره تئاتر استان یزد برگزار می شود و  آن را یکی از مهم ترین جشنواره های استان ارزیابی نمود که در سالهای گذشته در یزد  برگزار شده است.
جوادیان زاده در ادامه افزود : ما جشنواره دیگری نداریم که این طور بدون گسست  برگزار شده باشد لیکن جشنواره تئاتر استان یزد علیرغم شرایط خاص حتی در شرایط سخت کرونایی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به کار خود ادامه داد و از این جهت جشنواره تئاتر یک تابلو و نماد خوبی است برای فرهنگ و هنر بطور عام و بطور خاص نشان دهنده توانمندی هنرمندان استان یزد است.

هم افزایی بین مجریان برگزار کننده جشنواره 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان این مطلب که امسال در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان یزد شاهد یک هم افزایی ویژه بین برگزار کنندگان جشنواره ، هنرمندان و حمایت بخشهای خصوصی بودیم که می توان این مساله از جمله نکات مثبت این دوره از جشنواره لحاظ نمود.
وی ادامه داد:به دلیل شرایط خاص کرونایی شاهد یک رکود در فعالیت های هنری در جامعه بودیم که جشنواره تئاتر امسال برای مردم و مخاطببان علاقه مند و آگاه نوید بخش خوبی بود وشاهد فعالیت های خوبی در این زمینه هستیم.

همگرایی مثبت وسازنده بین هنرمندان 
وی افزود: هنرمندانی که امسال آثار خود را ارائه کردند در بخش های مختلف کارگردانی ، نویسندگی ، بازیگری ، اجرا و.. باعث شدند واگرایی که در جامعه نسبت به مساله فعالیت های هنری مشاهده می شد  تبدیل به یک همگرایی مثبت و سازنده شود.
جوادیان زاده با اشاره به برگزاری جشنواره چتر زندگی و تاثیراتی که بر روی مخاطبین داشت جشنواره تئاتر چتر زندگی را به نوعی باعث انسجام تشکیلات تئاتر و تا اندازه ای جبران کننده بخشی هایی  از خسارتهای معنوی در دوران کرونا ارزیابی نمود.

استقبال از حمایت های بخش خصوصی از فرهنگ و هنر 
جوادیان زاده ضمن تشکر از حمایت های بخش خصوصی در برگزاری سی و یکمین جشنواره تئاتر استان یزد ،مشارکت بخش خصوصی در برگزاری جشنواره تئاتر استان را نمونه ای از  انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های صنعتی و معادن استان یزد برشمرد و خواستار آن شد تا مراکز صنعتی و معدنی در قبال برداشت های مادی که از منابع استان دارند  توجه لازم را به مسئولیت های فرهنگی واجتماعی جغرافیای زیستی اطراف خود داشته باشند.
وی استفاده از تجربیات برگزاری جشنواره در سالهای گذشته را یکی از مهمترین نکاتی دانست که تیم اجرایی برگزاری جشنواره به آن توجه خاصی داشته اند و دو مساله برگزاری جشنواره در نقاط مختلف شهر و تقسیم آن را در مراکز مختلف و فروش بلیط به صورت الکترونیکی را از جمله تفاوت های این جشنواره با دوره های قبل برشمرد و اذعان داشت: بدون شک برای دوره های بعدی نیز این توجه به تجربیات گذشته ،آسیب شناسی و  رفع اشکالات دوره های قبلی یکی از مسائلی است که برای بهبود کیفیت شرایط برگزاری مد نظر برگزار کنندگان قرار خواهد گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان  با اعلام خبر مشارکت استان یزد در برگزاری جشنواره تئاتر فجر که با همکاری هنرمندان و دستگاههای مختلف استان در آینده برگزار خواهد شد آن را زمینه ای برای عرض اندام تئاتر استان یزد در کشور دانست.