مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد عنوان کرد؛
Print Friendly, PDF & Email

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به اشاره به برنامه ریزی سازمان فرهنگی شهرداری در امر برگزاری جشنواره خشدلانه۲ اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی را می توان از چند جنبه در جامعه موثر دانست ابتدا اینکه جامعه ما نیازمند رویدادهای مفرح و نشاط آور است و سپس این رویدادها می تواند عرصه بروز و ظهور استعدادها باشد.

به گزارش پایگاه  خبری یزد باما ، مجید جوادیان زاده با ضرورت تولید آثار طنز منطبق با فرهنگ یزد در جشنواره خش دلانه۲ گفت: قطعا نمونه های بومی مورد استقبال بیشتری قرار گرفته و مردم نیز همدلی بهتری با آن خواهند داشت .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: رویدادهای فرهنگی موجبات ایجاد پویایی و تحرک در جامعه شده و انگیزه ها را افزایش می دهد بنابراین اهمیت برگزاری رویدادهایی نشاط آور به ویژه در شرایط امروزی که مردم به واسطه شرایط کرونا تحت فشارهای روانی هستند دوچندان می شود.
وی با تاکید براینکه برگزاری همین رویدادهاست که عرصه بروز استعدادها را فراهم می آورد گفت: خیلی از استعدادهایی که شاید فرصت ارائه هنر خود را در عرصه های جدی تر و آثار کلاسیک نمایشی نیافتند در چنین رویدادهایی می توانند در یک فضای بازتر ضمن اینکه خود را معرفی می کنند در واقع فرصتی را برای تمرین و قرار گرفتن روبروی مخاطب در صحنه پیدا کنند.
جوادیان زاده تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که در دل فرهنگ یزد از برگزاری این گونه برنامه های طنز هم از نظر اسم و هم از نظر موضوع نمایشی وجود دارد می توان گفت اگر آثار به سمت اشکال نازل نمایشی پیش نرود اتفاق مبارکی را رقم زده و در حقیقت شکل بومی شده از فعالیت فرهنگی و هنری را به نمایش خواهد گذاشت.
مدیرکل ارشاد استان بر ضرورت تولید آثار طنز منطبق با فرهنگ یزد در جشنواره خش دلانه تاکید کرد و گفت: قطعا نمونه های بومی مورد استقبال بیشتری قرار گرفته و مردم نیز همدلی بهتری با آن خواهند داشت .
وی در پایان اظهار داشت: اقدامات اخیر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در زمینه های هنری و فرهنگی قابل ستایش بوده و امیدواریم چنین حرکت هایی مداومت داشته باشد