Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ؛ اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه درپی نشستی صمیمانه که در تالار فرهنگ برگزار گردید،انتخاب هادی مقیمی رابه سمت فرمانداری شهرستان اردکان تبریک گفته وسخنانی را ایراد نمودند.
درابتدای این نشست زمانیان ضمن تبریک به هادی مقیمی،گزارش عملکردی از فعالیتهای انجام شده درطی چندسال اخیر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان اردکان را ارائه نمود و از ظرفیتها و پتانسیلهای بالای اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه شهرستان درسطح استان و کشورخبر داد.

و ی همچنین خواستار نگاه ویژه و حمایت بیشتر از سوی مسئولین شد.
زمانیان از آقای اسماعیلی فرماندار سابق،امام جمعه ،شهردار واعضای شورای شهر و دیگرمسئولینی که هنرمندان را مورد حمایت خود قرار داده بودند تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه مسئولین انجمنها،موسسات واصحاب رسانه در خصوص آشنایی فرمانداربا زیر مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان ،به صورت مختصر و کوتاه گزارش و عملکردهای انجام شده و همچنین مشکلات در حیطه کاری خود را ارائه نمودند و خواستار حمایت بیشتری شدند.