Print Friendly, PDF & Email

اولین جشنواره تئاتر استانی با موضوع خانواده و جوانی جمعیت در اردکان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدباما به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ، سید عباس دهقان معاون هنری و سینمایی گفت:این جشنواره با همکاری موسئسه افق کویر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردکان ،شهرداری و شورای شهر  در اردکان برگزار خواهد شد.
در این جشنواره ۲۸ گروه نمایشی شرکت کرده که پس از بازخوانی متنون ارسالی ۱۸ اثر به بخش بازبینی راه یافت و در پایان هئیت بازبین ۹ اثر را برای بخش رقابتی در جشنواره انتخاب ، که از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ دی ما طبق جدول اجراها در اردکان به رقابت خواهند پرداخت.