Print Friendly, PDF & Email

حامد سهرابی نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه، در خصوص تاسیس انجمن‌های سراسری اعلام کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند از تاریخ انتشار این اطلاعیه به مدت سه ماه برای ارسال تقاضای تاسیس انجمن صنفی سراسری یا تقاضای تبدیل وضع خود به اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

پایگاه خبری یزد باما ، به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن این اطلاعیه آمده است:

«پس از سال‌ها تلاش و پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت فعال بیش از ۱۴ تشکل فرهنگی و هنری موفق به اخذ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹‏/ت ۵۶۹۱۴ ه مورخ ۲۲‏/۸‏/۹۸ هیات محترم وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه می‌شود. به موجب بندهای ۴ و ۷ مصوبه مذکور کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتین فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۷ نفر از نمایندگان تشکل‌های فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مامور و مسئول اجرای بخش‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن تا زمان تشکیل کانون فراگیر می‌شود. به موجب تصویب‌نامه یاد شده «اشخاص حقیقی پدید آورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.» با این حکم صنوف مربوطه که پیشتر در تشکیل انجمن‌های صنفی محدودیت‌هایی از قبیل احراز شرایط لازم برابر دستورالعمل‌های وزارت کار و محدوده فعالیت استانی و کمبود تعداد اعضاء لازم در یک رسته تخصصی در استان را داشتند می‌توانند به راحتی تقاضای خود را به وزارت مزبور ارایه و در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب‌نامه با وزارت کار، کمیسیون موضوع بند ۴ تصویب‌نامه هیات وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعلام نظر خواهد بود.

با یاری خداوند متعال پس از جلسات متعدد کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه موفق به تصویب دستورالعمل و همچنین شیوه‌نامه تاسیس انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون‌های مربوط شده و در همین راستا برابر بند ۷ تصویب‌نامه هیات وزیران تایید و موافقت وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اخذ می‌نماید و برای اجرا هر دو متن طی‌نامه‌های شماره ۴۸۵۵ مورخ ۲۰‏/۱‏/۹۹ و شماره ۳۰۹۶۶ مورخ ۳۱‏/۲‏/۹۹ مدیرکل محترم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل اجرایی وزارت مزبور در سراسر کشور ابلاغ شده است. با تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شیوه‌نامه یادشده در حال حاضر وارد مرحله اصلی شده و هر دو وزارت‌خانه آماده پاسخگویی به تقاضای متقاضیان هستند. با توجه به اینکه شرایط و ضوابط مربوطه به تفصیل در دستورالعمل و شیوه‌نامه یادشده آمده از ذکر آن خودداری و برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهتر هر دو متن و ابلاغیه‌های مربوطه را منتشر می‌شود.

انجمن‌های موجود فعال در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه سه ماه از تاریخ انتشار این خبر فرصت دارند؛

نکته قابل توجه برای تشکل‌های فعال موجود در این حوزه این است که برابر ماده ۴ شیوه‌نامه یادشده «کلیه انجمن‌های موجود فعال درحوزه فرهنگ، هنر و رسانه که مورد تایید کمیسیون هستند، سه ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت به ارسال تقاضای تاسیس انجمن‌های صنفی سراسری ذی‌ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا اداره کل [سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اقدام کنند. چنانچه با انقضای این مهلت، تقاضایی از سوی انجمن‌های مذکور ارایه نشود، هر ذی‌نفع واجد شرایطی می‌تواند با رعایت این شیوه‌نامه، اقدام به ثبت تقاضای تاسیس انجمن صنفی در اداره کل کند». البته مهلت سه ماهه مذکور در این ماده، در موارد خاص، برای انجمن‌هایی که بنا به دلایل موجه و مورد تایید کمیسیون موفق به طرح تقاضای خود نشوند، صرفاً برای یک مرتبه و حداکثر تا مدت سه ماه با تصویب کمیسیون قابل تمدید است. بنابراین از تاریخ این اطلاعیه ضروری است تشکل‌های فعال موجود مانند انجمن‌های هنرهای تجسمی، کانون‌ها و انجمن‌های ذیل خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی در خصوص این مسئله و اخذ تصمیمات لازم تسریع نمایند.»

شیوه نامه تاسیس انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوط

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه  و کانون های مربوطه