Print Friendly, PDF & Email

جایزه ویژه حمایتی «ایثار و شهادت» در دوازدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی یزد برای نخستین بار به معرفی اثری برگزیده این بخش اعطا خواهد شد.

رئیس اداره امور هنری و دارالقرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد : در دوازدهمین دوره از جشنواره فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی یزد به فیلمی از منظر ایثار و شهادت
جایزه ای حمایتی تعلق خواهد گرفت.

محمدر ضا بحری بیان داشت : برای نخستین بار بنیاد شهید استان یزد در دوازدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی جایزه ای تحت عنوان «ایثار و شهادت » را در حمایت از طرح توامان زندگی ، عشق و ایثار به یکی از فیلم های منتخب بخش داستانی و مستند این جشنواره اعطا خواهد نمود.

بحری افزود : این جایزه به جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در تولیدات فیلم های داستانی و مستند در نظر گرفته شده است که امسال به فیلم منتخب از نگاه کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد یک سکه بهار آزادی به منظور حمایت از فیلم سازان در این حوزه اهدا می گردد.

بحری در خاتمه ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزار کننده دوازدهمین دوره جشنواره خاطر نشان کرد : با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در دوره بعدی جشنواره این جایزه در دو بخش مستند و داستانی و به دو فیلم تعلق می گیرد.