Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش سایت انجمن نمایش یزد ؛محمود دهقان هراتی گفت: در نشستی که شنبه 16 مرداد ماه  با اعضای انجمن داشتیم به این نتیجه رسیدیم که پایان همین ماه را آخرین فرصت برای تحویل فرم های درخواست شرکت در جشنواره اعلام کنیم.

وی افزود: در همین راستا آخرین فرصت برای اجرای عمومی نمایش های در حال تولید نیز، 15 شهریور سال جاری خواهد بود.

رییس انجمن از گروه های نمایشی و کارگردان هایی که خواهان شرکت در جشنواره هستند، خواست تا هم زمان با تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره، طبق روال گذشته کارهای مربوط به تصویب متن و گرفتن مجوز اجرای عمومی خود را از طریق اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان، پیگیری کنند.

دهقان هراتی گفت: نمایش هایی که در سال 94 و از آغاز سال 95 تا کنون اجرای عمومی خود را پشت سرگذاشته اند، می توانند CD باکیفیت اجرای نمایش خود را حداکثر تا نخستین روز شهریور، به دبیرخانه جشنواره –دفتر انجمن نمایش- واقع در تالار هنر تحویل دهند تا پس از بازبینی، چنان چه مجوز شرکت در جشنواره را دریافت کرد، فرصت تمرین و آماده شدن برای شرکت در جشنواره تئاتر استان را داشته باشند.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان یزد، در پایان سخنانش گفت: بر اساس آیین نامه جدید مرکز هنرهای نمایشی، نمایش هایی که در سال 04 در جشنواره های دیگر شرکت کرده اند نیز می توانند در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان یزد شرکت کنند، ولی این نمایش ها نیز می بایست به اجرای عمومی رفته باشند.

گفتنی است انجمن نمایش چند نفراز هنرمندان نمایش یزد و مرکز نشین را برای گروه بازبینی در نظر گرفته که اسامی آن ها را بزودی و پس از رایزنی و هماهنگی با این هنرمندان، اعلام خواهد کرد.