Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ؛ در این نشست که با حضور مدیرکل  فرهنگ وارشاد اسلامی استان  یزدو دبیر این جشنواره، در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، بر انتخاب اساتید شاخص، شیوه اجرای کارگاه ها و زمان بندی برنامه های حاشیه ای جشنواره بحث و تبادل نظر شد.
مشارکت فعال هنرمندان یزدی درجلسات اتاق فکر جشنواره، تصمیم گیری در مورد فیلمنامه های موردحمایت انجمن سینمای جوانان وهمچینین مشارکت دادن شهرستان های استان در جشنواره، از مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اجرایی جشنواره به اجرای برنامه مروری بر سه دوره جشنواره فیلم کوتاه رضوی در یزد تاکید کرد.
علی غیاثی ندوشن با اشاره به هدف ایجاد تحرک در میان هنرمندان یزد، گفت: این برنامه شامل اکران و نقد و بررسی فیلم های دوره های گذشته جشنواره فیلم کوتاه رضوی است که در تاریخ ٢٣ تا ٢۶ خرداد با هدف ایجاد تحرک در بین هنرمندان یزدی و ترغیب به حضور در جشنواره برگزار خواهد شد.