معرفی کتاب
Print Friendly, PDF & Email

 تذکره  میکده را می توان نخستین تذکره شناخته شده شعرای یزد دانست.

به گزارش پایگاه خبری یزد باما : تذکرۀ میکده این کتاب ها به ترتیب سال چاپ معرفی می شود. تذکرۀ میکده: سید محمّدعلی وامق یزدی، به کوشش: حسین مسرّت، تهران: فرهنگ ایران‌زمین (ش ۳۷) و سلسله نشریات ما، ۱۳۷۱: وزیری، ۳۵۲ ص. نخستین تذکرۀ شناخته شدۀ شاعران یزد و یا ساکن در یزد است که در سال ۱۲۶۲ قمری به کوشش وامق یزدی، گردآوری شده و این جانب برپایۀ سه نسخۀ خطّی موجود آن را تصحیح کرده ام .در این کتاب زندگی نامه ، آثار و اشعار ۶۲ شاعر عصر قاجار در یزد گردآوری شده است که جز دراین کتاب در جای دیگری نیامده است. در این کتاب داستان هایی از دوستی شاعرانی چون طراز و قضایی یزدی، رخداد وبای همه گیر یزد در سال ۱۲۶۲ ق و مرگ سی هزار نفر در یزد و توابع ، شغل های شاعران یزد در عصرقاجار ، حملۀ شجاع السلطنه و غارت یزد در سال ۱۲۴۶ ق و نیز واژه ها و اصطلاحات یزدی آمده است. خوشبختانه ویرایش دوم آن که به سال ۱۳۸۱ با توضیحات و یادداشت های فراوان دربارۀ شعرای یزد انجام شده، در کتابفروشی نیکوروش یزد، تلفن ۳۶۲۷۶۷۹۲ و نیز مرکز یزد پژوهی ۳۶۲۳۸۱۸۵ وجود دارد.