Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ محمد رسول شجاعی،دانش آموخته هنر،نویسنده ،بازیگر ،کارگردان : این چهار شماره از وقتی که رفتم دبستان  خوب یاد گرفتم . چون همون روز اول مدرسه سر صف صبحگاه با این چهار شماره ای که ناظم می گفتم ما هم نرمش می کردیم .
بزرگتر که شدم  رفتم زورخانه باز هم با همین چهار شماره و با ضرب مرشد ورزش می کردیم .
اتفاقا موقعی که به سربازی رفتم دیدم فرمانده با این چهار شماره به ما رژه یاد می دهد .
در دهه شصت در یک صحنه فیلمبرداری حضور داشتم . دیدم و شنیدم که کارگردان فیلم فرمان داد : سه دو یک حرکت . و من جذب فیلمسازی شدم . شباهتی خاص در شمارش این اعداد در ورزش و فیلمسازی وجود دارد و آن واژه حرکت است .
در خبرها خواندم که قرار است جشنواره فیلمهای کوتاه سه دقیقه ای با موضوع ورزش در یزد برگزار شود .
در وهله اول با خودم گفتم که این همه موضوع وجود داشته چرا ورزش را انتخاب کردند. بعدی از کمی تعمق و تامل به این نتیجه رسیدم که اتفاقا موضوعی مهم تر از ورزش و حرکت در این زمان برای جامعه امروزی نیست.
با توجه امکانات و وسائل تردد و جابجایی انسانها معمولا کمتر راه می رویم و برای کمترین مسیر نیز از وسیله نقلیه استفاده می کنیم .
در منازل نیز امکانات سمعی و بصری و انواع کنترلهای از راه دور . درب بازکن کنترلی و غیره سعی شده تا انسان کمترین تحرکی نداشته باشد .
اینجاست که باید ورزش کردن در جامعه رواج یابد و چه وسیله ای بهتر از سینما و تلویزیون برای تبلیغ این مهم .
جشنواره ها معمولا در هر شهری که برگزار می شود مایه رشد و تبادل نظر و تعالی شرکت کنندگان است .
لذا امیدوارم فیلمسازان جوان این موقعیت را مغتنم شمرده و با توان مضاعف نسبت به حضور در جشنواره فیلم سه دقیقه ای ورزش تلاش کنند که حتما تجربه خوبی برایشان خواهد بود .
ایکاش مسئولین استان نیز با نگاه عمیق تری به برگزاری جشنواره های فیلم در استان داشته باشند و در جهت تولید فیلمهای جدید با سوژه ها ناب فیلمسازان یزدی را حمایت نمایند