Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزدباما:ششمین جلسه کارگروه استانی مراکز فرهنگی دیجیتال سال ١٣٩۵ در ٢٠ آذرماه در محل دفتر معاون فرهنگی و هنری اداره کل با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید.

پایگاه خبری یزد باما:به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد؛

در این نشست اعضاء در مورد اعلام تمایل به همکاری یکی از کانون های فرهنگی و هنری استان در حوزه دیجیتال و داشتن فضا و توانمندی مناسب در این زمینه تبادل نظر نمودند و مقرر شد موسسه دیجیتال غیرفعال شناسایی تا نسبت به انتقال اموال آن به این کانون و انجام مراحل اداری بعدی جهت تاسیس موسسه دیجیتال اقدام شود.
همچنین مقرر شد اطلاعات بیشتری در مورد ظرفیت نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نمایشگاه بزرگ کتاب دریافت شود تا نسبت به تعیین فضا و مکان مناسب جهت برپایی همزمان نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان برنامه ریزی شود.
اعضای کارگروه تاکید نمودند بازدید از مراکز فعال، نیمه فعال و غیرفعال جهت بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آنها ادامه یابد و مراکز غیرفعال شناسایی تا نسبت به انتقال اموال و امکانات آنها به مراکزی که آمادگی فعالیت دارند ولی بدون امکانات می باشند اقدامات لازم صورت گیرد.
همچنین مقرر شد مشخصات موسسات فرهنگی دیجیتال فعال استان در سایت اداره کل درج و اطلاع رسانی شودند.