Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ؛ علی غیاثی ندوشن طی نشستی با تعدادی ازانجمن های فرهنگی وهنری شهرستانهای استان یزد،تاکید کرد:محورهای فعالیت های فرهنگی و هنری باید انجمن های فرهنگی و هنری باشند.
وی با اشاره به اینکه انتظار داریم انجمن های فرهنگی و هنری بعنوان اتاق فکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه  فرهنگ و هنر را تقویت نمایند،تصریح کرد:ازانجمن های فرهنگی و هنری حمایت جدی خواهیم کرد.
وی در ادامه به برخی از مشکلات ساختاری و قانونی این انجمن ها اشاره کرد و گفت:باید استقلال انجمن های فرهنگی و هنری حفظ شود.به گفته غیاثی ندوشن،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد بدنبال ثبات وتقویت انجمن های فرهنگی و هنری در سطح استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خواهان ارائه برنامه از سوی انجمن ها شد و افزود:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ازبرنامه های فرهنگی و هنری انجمن ها حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و تنها نقش نظارتی خواهد داشت.
وی در ادامه  توجه به رویکرد بومی و محلی را از دیگر موضوعات مهمی دانست که باید از سوی انجمن ها مورد توجه قرارگیرد.وی گفت:در همین راستا برنامه ریزی برای آموزش و کارگاههای آموزشی در دستور کار جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد است.
در این نشست همچنین برخی روسای انجمن های فرهنگی و هنری شهرستانها به ارئه نظرات و برخی مشکلات خود پرداختند.