Print Friendly, PDF & Email

پایگاه خبری یزد باما ؛ گفتگوی اختصاصی با«محمود دهقان هراتی» رئیس انجمن نمایش استان یزد درباره حال و هوای این روزهای تئاتر یزد و مطالبی که در ادامه خواهید خواند.

رئیس انجمن نمایش استان یزد در مورد فعالیتهای انجمن نمایش گفت:انجمن نمایش یزد دو کار عمده را پیش روی خود دارد ابتدا برگزاری هفته تئاتر یزد که به احتمال زیاد در اواخر بهمن ماه و با رویکرد آموزشی که طی چند روز آینده فراخوان آن اعلام خواهد شد و ماموریت بعدی انجمن آماده کردن شرایط انتخابات هیات ریسه انجمن نمایش. طبق مصوبه انجمن نمایش کشور است مبنی بر اینکه انجمن های نمایشی استانها باید توسط اعضای گروههای نمایشی به ثبت رسیده انتخاب شوند و اعضای اصلی گروهها می توانند کاندیدا شوند.

دهقان هراتی در مورد روند ثبت گروههای نمایشی ادامه داد : در حال حاضر فرایند ثبت گروههای نمایشی در حال انجام است و امیدواریم حداکثر تا نیمه اسفند ماه انتخابات برگزار شود. البته در مورد ثبت گروههای نمایشی باید گفت در ابتدا تمایل کم بود به نحوی که در مرحله اول تنها 8 گروه درخواست دادند که 6 گروه شرایط لازم را داشتند، اما با تمدید فراخوان در حال حاضر حدود 20 گروه نمایشی درخواست داده اند که امیدواریم بعد از گزینش نهایی به تعداد مطلوبی برسیم. اما به طور کلی مشوقهای لازم برای شکل گیری گروههای نمایشی وجود ندارد بنابراین طبیعی است که اقبال از استقرار گروههای نمایشی کم باشد.

رئیس انجمن نمایش استان یزد در مورد روند سیاست گذاری تئاتر در استانها اظهار کرد : سیاست گذاری تئاتر توسط انجمن نمایش و اداره کل ارشاد البته با توجه به سیاستهای کلان تدوین شده کشوری انجام می شود و تقریبا تمامی استانهای کشور به این نحو عمل می کنند. البته در مواردی بعضی نهادهای موازی نیز سیاستگذاری خاص خود را دارند که بر این سیاست گذاری تاثیر دارد. امروزه بحران اقتصادی که دامنگیر هنر کشور شده باعث شده که این نهادها بوسیله مشوق های مالی و جذب گروههای نمایشی سیاست های خود را عملی کنند.

محمود دهقان هراتی درباره رابطه انجمن نمایش و شورای صدور پروانه خاطر نشان کرد: قطعا شورای صدور پروانه نمایش  به عنوان بازوی اجرایی تئاتر یزد نقش تعین کننده ای در بالا بردن کیفیت آثار نمایشی دارد، اما از منظر چهارچوب اداری یا سازمانی می توان گفت که مجزا از انجمن عمل می کنند اما هر کجا لازم بوده تعامل خوبی بین انجمن و شورای صدور پروانه نمایش انجام گرفته است.

رئیس انجمن نمایش استان درباره نرخ گذاری بلیط این چنین توضیح داد : هرچند نرخ گذاری اثر هنری باید تابع مستقیم هنرمند باشد و جریان دیگری نباید در این مسیر مداخله کند اما از آنجا که تئاتر ارتباط مستقیم با مخاطب دارد و بیننده تاتر وقت زیادی را باید مصروف دیدن تئاتر کند بنابراین اگر شورایی در این زمینه شکل بگیرد هم هنرمندان تاتر و هم مخاطبین با وضعیت متعادل تری مواجه خواهند بود. در حال حاضر چنین مرجعی وجود ندارد و هنرمندان تئاتر تقریبا با کمترین نرخ تاتر را نمایش می دهتد و گاهی اوقات این فروش باجه حداقل های هزینه شده راهم پوشش نمی دهد.

صحبت پایانی :

در نهایت بنده به عنوان عضو کوچکی از انجمن نمایش، قدردان تلاش همه هنرمندان تاتر استان هستم که تقریبا با کمترین حمایتهای سازمانی و دولتی سالنهای نمایش را خالی نکردند و تقریبا همیشه یک تئاتر در صحنه های نمایش استان در حال اجرا می باشد. البته باید متذکر شد با وجود تلاشهای زیاد هنوز هم این گروهها نیاز با ارتقاء توان نمایشی خود دارند، اما در کنار این فعالیتها رسانه ها می توانند در معرفی فضای نمایشی کمک کنند اما ظاهرا رسانه های موجود بیشتر دغدغه دیده شدن دارند تا دغدغه هنری. به عنوان مثال با وجود شورای انجمن نمایش و کارشناس رسمی تئاتر در اداره کل ارشاد اسلامی، رسانه های محترم اخبار تاتر و حتی سیاست گزاری تئاتر را از زبان افراد یا مراجع دیگر بازتاب می دهند.