گزارش تصویری (2) – سفر رئیس جمهور به یزد – اسفند 94

گزارش تصویری (2) – سفر رئیس جمهور به یزد – اسفند 94

...

ادامه مطلب ...