گزارش تصویری (3) – سفر رئیس جمهور به یزد – اسفند ۹۴

گزارش تصویری (3) – سفر رئیس جمهور به یزد – اسفند ۹۴

...

ادامه مطلب ...