باورِتعاون با توسعه اقتصادِ اجتماعی همراه است معاون وزیر در امور تعاون:

باورِتعاون با توسعه اقتصادِ اجتماعی همراه است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم ثبت رکوردهای ملی تعاونی تبلیغات پرواز بیان کرد:فرهنگ سازی و باورِ تعاون در جامعه تقویت مشارکت مردم،اثربخشی و توسعه اقتصاد اجتماعی را به همراه دارد. فاطمه شریفی خبرنگار...

ادامه مطلب ...