رقابت هشت فیلم برای انتخاب به عنوان نماینده ایران در اسکار

رقابت هشت فیلم برای انتخاب به عنوان نماینده ایران در اسکار

پایگاه خبری یزد باما ؛هیئت معرفی فیلم ایرانی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فهرستی کوتاه شامل هشت فیلم مورد بررسی در مراحل نهایی را اعلام کرد. پایگاه خبری یزد باما؛ به گزارش هنر آنلاین ،هیئت معرفی فیلم ایرانی به بخش...

ادامه مطلب ...