نشاط اجتماعی پیش نیاز غلبه بر مشکلات است

نشاط اجتماعی پیش نیاز غلبه بر مشکلات است

موسس خونه خنده یزد نشاط اجتماعی را یکی از مهم ترین پیش نیازهای غلبه بر مشکلات دانست و گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نشاط درونی است و در صورت عدم توجه جدی به این مسئله، آسیب های بزرگی را شاهد خواهیم...

ادامه مطلب ...